Malabrigo er et familiedrevet selskap, som holder til i Uruguay og Peru. De er driver med etisk produksjon av garn, hvor høy livskvalitet hos både dyr og arbeidere blir sett på som en ressurs for å oppnå høykvalitet på deres produkter. Det er også et fokus på å gi varige, trygge og rettferdig lønnede arbeidsplasser til mennesker med ferre privilegier. Hyrdingen av dyrene blir utført på tradisjonelt vis, slik at dyr og natur sameksisterer bærekraftig. Selve fargeprosessen har blitt utviklet for å avgi svært lite kjemisk utslipp, og ingrediensene møter Oeko-Tex 100 standard.  Les mer om dette progressive, og kreative selskapet på deres nettsider.